8 Mayıs 2015 Cuma

Harut ile Marut'un Hikayesi


      Harut ile Marut isimleri Bakara Suresinin 102. ayetinde geçmektedir. Ayette Harut ile Marut kıssasının özü açıklanmaktadır. Bazı tefsirciler onların birer sembol ve mecazi ifadeler olduğunu söyleseler de genel görüş, Harut ile Marut, Süleyman peygamber'in döneminde Babil'de insan şeklinde ortaya çıkan, kötülük için kullanmamaları  şartıyla insanlara sihir ilmini öğreten ve insanlar için iyilik ve kötülükle imtihan olacakları fizik ötesi güçleri harekete geçirecek ilmi öğreten iki melektir.

      Bu ilmi kötülük istekleri doğrultusunda kullanan insanların aksine, Harut ve Marut "Biz imtihan vesilesiyiz, biz hem kaybettiririz hem de kazandırırız. Bu öğreteceğimiz ilim, dizginlenemeyecek duygular için kullanılabilir ve kötüye kullanılması da büyük suçtur. Aklınızı başınıza alın bu imtihanı kaybetmeyin."   demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmiyor ve muhataplarını suistimale karşı uyarıyordu.

Onlar Süleyman (a.s)’ın mülkü üzerine şeytanların tilavet ettiği (okuduğu) şeylere tâbî oldular (uydular). Süleyman (a.s), inkâr etmedi (sihir yapmadı ve kâfir olmadı). Fakat şeytanlar insanlara, sihri ve Babil şehri’ndeki iki meleğe, Harut ve Marut’a indirilen şeyleri öğretmekle kâfir oldular. Ve oysa onlar, “Biz sadece bir fitneyiz (sizin için bir imtihanız). O halde (sakın sihir ilmini öğrenerek) kâfir olmayın.” demedikçe hiç kimseye bunu öğretmezlerdi. Fakat o ikisinden, bir erkek ile onun karısının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı ve de onlar, Allah’ın izni olmadan onunla (sihirle) hiç kimseye zarar verebilecek değillerdir. Ve onlar kendilerine fayda vermeyen, zarar veren şeyleri öğreniyorlar. Ve andolsun ki onlar, onu (sihri ve ona ait bilgileri) satın alan kimsenin ahirette bir nasibi olmadığını kesin olarak öğrendiler. Elbette onunla (sihre karşılık) nefslerini sattıkları şey ne kötü, keşke bilselerdi. (Bakara Suresi 102. Ayet)


       Allah (c.c.) Harut ile Marut'u dünyaya göndermeden önce içlerine nefis duygusunu verdi. Harut ile Marut zaman geçtikçe sapıtmaya başladılar. Bu sapıtma insanlarınkine de benzemiyordu. İnsanlar Harut ile Marut'un öğütlerine uymadılar ve birbirlerine büyü yapmaya başladılar. Her geçen gün insanların çoğalması ile birlikte büyü yapan insanda çoğaldı. bunun sonucunda cinlerin insanlar alemine geçişi de kolaylaştı. Benim düşünceme göre 40 - 50 yıla kalmaz artık insanlar ile cinler arasındaki alem farkı iyice azalıp insanların cinleri görmesi normal bir olay olarak karşılanabilir. Bu da şüphesiz kötü olayları beraberinde getirecektir.

2 yorum: