6 Ocak 2016 Çarşamba

Osmanlı Devleti'nin Medeni Hukuku: Mecelle-i Ahkam-ı Adliye

Ahmet Cevdet Paşa


      Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesinden sonra devletin batı taklitçiliğine başlaması üzerine Ali Paşa, Fransa Medeni Hukuku'nu Osmanlı Devleti'ne tatbik etmek için Padişaha görüşünü iletti. O zamanlar devlette resmi tarihi yazan Cevdet Paşa, buna karşı çıkarak ecnebinin kaidelerinin İslam ile uyuşmadığını bunun yerine Kuran temel alınarak Osmanlı Devleti kendi kanunnamesini oluşturması gerektiğini bildirdi.

      Padişah Abdülaziz bu düşünceye karşı çıkarak Cevdet Paşa'yı görevlendirdi. 1868 yılında bir komisyon kurularak Cevdet Paşa önderliğinde çalışmalara başlandı. Kuran ve hadislerin yanında mezheplerin de uygulamış olduğu içtihatlar ile harmanlanmış ilk yazılı İslam Medeni Hukuku 1876 yılında tamamlanmış oldu.  13 asırlık birikim üzerine kurulmuş olan Mecelle-i Ahkam-ı Adliye 1926 yılına kadar yürürlükte kaldı.

      Mecelle 16 ciltten ve 1851 maddeden oluşmaktadır. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin de ilk medeni hukuku olmaktadır. İsviçre Medeni hukuku tatbik edilene kadar devam etmiştir. 1948 yılında kurulan İsrael 1984 yılına kadar Mecelle'yi kullandı, 1984 yılından sonra kendi oluşturduğu kanunnamenin temelini Mecelle ile harmanladı. Bunun yanısıra Lübnan, Suriye, Irak gibi Ortadoğu ülkeleri de kuruluşlarında Mecelle'yi uygulamışlardır.

      Şu soruyu sormak gerekiyor, günümüzde kendimize ait yaşamımızı  oluşturacağımız kanunlarımız varken bu özentilik neden...

   

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder