24 Ocak 2015 Cumartesi

Kudüs'ün Fatihi SELAHADDİN EYYÜBİ

Selahaddin Eyyübi
       Irak'ın Tikrit kentinde 1137 yılında doğdu. Arapça adı Salah al-Din Yusuf bin Eyyüb'dür. Salah al-Din; dinin onuru anlamına gelmektedir. Şam'da yetişip iyi bir tahsil gören Salahaddin aynı zamanda ilahiyat eğitimi aldı. Tarih boyunca farklı etnik kökenler atfedilmiş, yaygın görüş olarak Selahaddin baba tarafından Kürt soyundan geldiği söylenmektedir.

      Selahaddin babası gibi askerlik mesleğini seçti. Şam'dayken babasıyla beraber Selçuklu atabeylerinden Nurettin Mahmud Zengi'nin yanında Haçlılara karşı yapılan savaşlarda gösterdiği cesaretiyle dikkat çekti. On yedi yaşındayken Nurettin Zengi'nin sarayına alındı. 1169 yılında Selahaddin Eyyübi, Nurettin Zengi'nin ordu kumandanı ve Fatımi(Mısır) Veziri oldu.

      1171 yılında Mısır Halifesi Abid öldüğü zaman Selahaddin Eyyübi Mısır'daki tüm idareyi eline geçirdi. Mısırda Şii halifeliğine son vererek Sünniliğe dönüldüğünü ilan etti. 1174-86 yılları arası Suriye, Kuzey Mozepotamya, Mısır ve Filistin'deki Müslüman topraklarını kendi bayrağı altında birleştirdi.

      1186 yılında Filistin'de Haçlıların elde ettiği bölgeler dışında Mısır'dan Bağdat'a kadar olan alana sahip oldu. Kudüs'ü Haçlıların elinden kurtarmak için İslam birliğinde yer alan kabileleri çağırarak çok sayıdaki düzensiz kuvvetleri birleştirip disiplin altına almayı başardı. Bu sayede düzenli bir ordu kurmuş oldu.

      1187 yılında  Selahaddin, yarısı atlı olan ordusuyla Filistin'e sefer düzenledi. Selahaddin'in genel savaş taktiği okçularla başlayıp sonra zayıf noktalara saldırmaktı. Haçlıları boş alanda yorulana kadar kendisini takip etmek üzere kışkırtan Selahaddin, Haçlıların yorulup susuz düşmelerinden sonra Haçlı Ordusu'nu Kuzey Filistin'de Tiberya yakınlarındaki Hittin'de sıkıştırdı. Selahaddin, İslam tarihinin dönüp noktalarından biri olan Hittin Savaşı'nda Haçlı ordusunu çok seri bir şekilde yok etti. Bu savaşta Haçlılar ağır kayıplar verdi. Müslümanlar Kudüs Krallığı'nın tamamına yakınını ele geçirdi. Akka. Betrun, Beyrut, Sayda, Nasıra, Nablus, Caeserea, Yafa ve Aşkelon 3 ay içinde feth edildi. 88 yıl Hristiyanların elinde bulunan Kudüs, Selahaddin Eyyübi'nin başarılı mücadelesi sonucu 2 Ekim 1187 yılında feth edildi.


Selahaddin Eyyübi'nin Kabri
      Selahaddin Eyyubi 1193 yılında Şam’da vefat etti. 11 Aralık 1917 tarihinde Kudüs’e giren İngiliz Orduları Komutanı Orgeneral Edmund Henry Hynman Allenby, Selahaddin Eyyubi’nin mezarına vurarak ‘Kalk Selahaddin biz yine geldik‘ demiştir.
     

     Allah o günleri bir daha yaşatmasın!   Amin....

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder