22 Ocak 2015 Perşembe

Osmanlı'nın İlk Şeyhülislamı MOLLA FENARİ

Molla Fenari'nin Türbesi
      Asıl adı Şemseddin Muhammed bin Hamza olan Molla Fenari, 1350 yılında Bursa'nın İnegöl ile Yenişehir arasındaki Fener Köyü'nde dünyaya  gelmiş olduğu için "Fenari" lakabıyla anılmakta olduğunu söyleyenler dışında babasının fenercilik mesleğiyle alakalı olduğu için bu lakabı aldığını söyleyenlerde olmuştur.

      Molla Fenari ilk öğrenimini babasının yanında tamamladıktan sonra İznik'te bulunan Alaüddin Ali Esved'in derslerine devam etti. Hocası ile arasında geçen bir ilmi tartışma yüzünden oradan ayrılarak Amasya'ya gitti ve Cemalettin Aksarayi'nin öğrencisi olarak 1376 yılında kendisinden icazet aldı. Ardından Kahire'de Mısır'ın Çeşitli büyük alimlerinden şer-i ilimleri tahsil etti. Oradan da icazet aldıktan sonra Bursa'ya döndü.

      1395 yılında Bursa'ya geldiğinde Yıldırım Bayezid Han tarafından Tophane sırtlarında bulunan Manastır Müderrisliğine tayin edildi. Ayrıca Bursa Kadısı olarak görevlendirildi. Bu vazifesi yaklaşık 10 yıl sürdü. 1402 yılındaki Ankara Savaşı'nda, Timur Bursa'yı işgal edince Karaman'a gitti. Orada 1402-1413 yılları arasında 10 seneden fazla ders verdi ve 1414 yılında Fetret Devri bitince Bursa'ya geldi. Çelebi Mehmed Han tarafından ikinci defa Bursa Kadılığına getirildi.

     1419 yılında çıktığı Hacc seyahatinden dönerken Mısır'a uğrayarak orada bir müddet kaldı. Kudüs'e de uğradıktan sonra 1420 yılında Bursa'ya döndü ve eski görevine devam etti. 1425 yılında 2. Murad Han tarafından Şeyhülislamlık vazifesine tayin edildi.

      Molla Fenari  1430 yılında çıktığı ikinci Hacc yolculuğundan döndükten kısa bir süre sonra 15 Mart 1431 tarihinde Bursa'da vefat etti. Cenazesi kendi yaptırdığı camiinin haziresine defnedildi.

   
Molla Fenari İsa Camii
      Maddi ve manevi ilimlerle mücehhez olan Molla Fenari'nin başta mantık olmak üzere tefsir usulü, fıkıh, metafizik ile ilgili 100'den fazla eser bırakmıştır. Taşköprüzade; fenari'nin vefat ettiğinde on bin (10.000) ciltlik bir kütüphane bıraktığı rivayet eder. Tefsir ilmine dair olan en meşhur olan eseri: "Tefsir-ül Fatiha" adlı kitabıdır. Bu kitabı Karamanoğlu Mehmet Bey'e ithaf etmiştir. Ayrıca Osmanlı'nın ilk şeyhülislamı olarak görevlendirilmesi Molla Fenari'nin tarihimizde önemli bir yer tutmasını sağlamıştır.

        Cenab-ı Allah şefaatlerine nail etsin...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder