4 Şubat 2015 Çarşamba

2. (Koca) Murad'ın Vasiyeti

              Sultan 2. Murad
      Sultan 2. Murad mecalsiz bir şekilde yatıyordu. Gözler ellerinin bir işaretine, kulaklar dilinden dökülecek bir tek söze kilitlenmişti. Yerinden hafifçe doğruldu ve vezirine seslendi: "Oku İshak, vasiyetimizi oku!"

      İshak Paşa vasiyeti yüksek sesle okumaya başladı:

     "Bismillahirrahmanirrahim, Allah'a hamd olsun. Salat ve selam Efendimiz Muhammed Mustafa'ya (a. s. m.) selam olsun. Tevekkülüm Halık'ımadır. Her nefis, herkes ölümü tadacaktır. Sizleri dünya hayatı mağrur etmesin, sizler gururlanmayın. "

      "Saruhan vilayetinde bulunan malımın üçte birini 3.500 altını Medine fukarasına olmak üzere dağıtınız.  500'ü Mekke ahalisinden Kabe ve hatim arasında toplanarak 70.000 kere 'La ilahe illallah' kelime-i tevhidini zikredip defalarca kuran okuyup sevabını vasiyet sahibine ita edenlere harcansın. 2.500'ü Mescid-i Aksa'da Sadre kubbesinde  70.000 kere 'La ilahe illallah' kelime-i tevhidini zikredenlere ve defalarca Kur'an okuyanlara harcansın..."

      Halbuki o tarihte ne Hicaz ne de Kudüs Osmanlı toprakları içerisinde değilidir.

      Demek oluyor ki, Sultan salt Peygamber aşkına bu vasiyeti yapmıştır. Fatih Sultan Mehmed'e "Konstantiniyye'yi ya alırım, ya da yolunda ölürüm." dedirten güç de Peygamber-i Alişan sevgisiydi.  Yürek ritmini Peygamberinin yürek ritmiyle buluşturmuş, başka bir deyişle yüreğini, Peygamber yüreğinden geçirmişti.Kaynaklar

  • Yavuz Bahadıroğlu - Kayıtdışı Tarihimiz (S: 93-94)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder